ഈ കടുക് നിസ്സാരക്കാരൻ അല്ല, ഈശ്വരാ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇത്…!!

ഈ കടുക് നിസ്സാരക്കാരൻ അല്ല, ഈശ്വരാ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇത്…!! ഇന്ത്യയിൽ സർവ്വസാധാരാണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യഞ്ജനമാണ്‌ കടുക്. ഭാരതത്തിൽ കറികളിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വ്യഞ്ജനം കൂടിയാണ്‌
Read More...

നാരങ്ങ ചെടി ചട്ടിയിൽ കുലകുത്തി വളരും ഇങ്ങനെ ചെയ്‌താൽ…!!

നാരങ്ങ ചെടി ചട്ടിയിൽ കുലകുത്തി വളരും ഇങ്ങനെ ചെയ്‌താൽ…!! ചെറുനാരങ്ങ പരിചയമില്ലാത്തവരായി ആരും തന്നെ കാണില്ല. ആരും ദാഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. ലെമൺ
Read More...

യീസ്റ്റ് ചേർക്കാതെ പഞ്ഞി പോലത്തെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന സൂത്രം കാണു…!!

യീസ്റ്റ് ചേർക്കാതെ പഞ്ഞി പോലത്തെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന സൂത്രം കാണു…!! അരിമാവിൽ യീസ്റ്റ് ചേർത്ത് പുളിപ്പിച്ചാണ് അപ്പം ഉണ്ടാക്കുക. യീസ്റ്റിനു പകരം തെങ്ങിൻ കള്ളോ പനങ്കള്ളോ ചേർത്ത്
Read More...

പിരിഞ്ഞ പാൽ കളയാറാണോ പതിവ്…? എന്നാൽ ഇനി കളയില്ല, ഇതൊന്നു ചെയ്തുനോക്കൂ… പിരിഞ്ഞ പാലിന് ഇത്രയേറെ…

പിരിഞ്ഞ പാൽ കളയാറാണോ പതിവ്…? എന്നാൽ ഇനി കളയില്ല, ഇതൊന്നു ചെയ്തുനോക്കൂ… പിരിഞ്ഞ പാലിന് ഇത്രയേറെ ഉപയോഗങ്ങളോ…!! പാല്‍ പിരിഞ്ഞു പോയാല്‍ സാധാരണ നാം കളയാറാണ് പതിവ്. എന്നാല്‍ നമുക്കിനി
Read More...

പുരുഷന്മാർ ബദാം കഴിച്ചാൽ, ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന അത്ഭുത മാറ്റങ്ങൾ…!!

പുരുഷന്മാർ ബദാം കഴിച്ചാൽ, ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന അത്ഭുത മാറ്റങ്ങൾ…!! സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാര്യക്ഷമതയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ നോക്കാം, കൂടുതൽ
Read More...

ഇതൊക്കെ ഇത്രയും എളുപ്പം ആയിരുന്നോ, നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിരുന്ന അറിവ്…!!

ഇതൊക്കെ ഇത്രയും എളുപ്പം ആയിരുന്നോ, നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിരുന്ന അറിവ്…!! എന്നും ഒരേ വിഭവം എന്ന രീതി ഒക്കെ മാറി. നമ്മൾ എന്നും പുതിയ വിഭവങ്ങൾ ആണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത്. നടൻ ഭക്ഷങ്ങൾ തുടങ്ങി
Read More...

ഈ ഒരു കാര്യം ഇതുവരെ അറിയാതെ പോയല്ലോ, അടുക്കളയിലെ ഈ സൂത്രം ഇനി എല്ലാവർക്കും ഒരാശ്വാസമാണ്…!!

ഈ ഒരു കാര്യം ഇതുവരെ അറിയാതെ പോയല്ലോ, അടുക്കളയിലെ ഈ സൂത്രം ഇനി എല്ലാവർക്കും ഒരാശ്വാസമാണ്…!! നമ്മുക്ക് വീടുകളിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ടിപ്പുകൾ ഉണ്ട്. പലർക്കും അറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായി
Read More...

നിങ്ങൾ പച്ച ആപ്പിൾ കഴിക്കുന്നവരാണോ…? എങ്കിൽ ഇത് അറിയാതെ പോകരുത്…!!

നിങ്ങൾ പച്ച ആപ്പിൾ കഴിക്കുന്നവരാണോ…? എങ്കിൽ ഇത് അറിയാതെ പോകരുത്…!! ആപ്പിൾ എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടവിഭവമാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ആപ്പിൾ കഴിക്കുന്നത് ഡോക്ടറെ അകറ്റിനിർത്തുമെന്നു ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്.
Read More...

വെള്ളം ഇത് പോലെ കുടിച്ച് നോക്കൂ, ഒരുപാട് ആരോഗ്യപ്രേശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാം…!!

വെള്ളം ഇത് പോലെ കുടിച്ച് നോക്കൂ, ഒരുപാട് ആരോഗ്യപ്രേശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാം…!! നമ്മള്‍ ദിവസവും വെള്ളം കുടിക്കുന്നവരാണ്‌. വെള്ളവും വായുവും ഇല്ലാതെ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല.
Read More...

ചോറിന് വെള്ളം തിളപിച്ചതിനു ശേഷം ആണോ അരിയിടുന്നത്…? എങ്കില്‍ അപകടം തൊട്ടരികില്‍…!!

ചോറിന് വെള്ളം തിളപിച്ചതിനു ശേഷം ആണോ അരിയിടുന്നത്…? എങ്കില്‍ അപകടം തൊട്ടരികില്‍…!! മലയാളികൾ ഏറ്റവും അധികം കഴിക്കുന്നത് അരി ആഹാരമാണ്. അതിൽ തന്ന ചോറ് ആണ് കൂടുതലായി കഴിക്കുന്നത്. മൂന്ന്
Read More...