വിവാഹവേദിയിൽ അതിസുന്ദരിയായി അപ്പു.. കല്യാണം കൂടാൻ മുൻ നിരയിൽ അഞ്ജുവും കണ്ണനും.. ഹരിയേട്ടൻ…

Actress Raksha Raj Wedding : മലയാളം സീരിയൽ പ്രേക്ഷകർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് സാന്ത്വനം ആരാധകർക്ക് ഇന്ന് ഏറെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു ദിനമാണ്. ഏവരുടെയും

രക്ഷയുടെ വിവാഹം ഇന്ന്..!! ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും വൈറൽ… | Raksha Raj

Raksha Raj : കുടുംബപ്രക്ഷകർക്ക് 'രക്ഷാ രാജ്' എന്ന പേര് അൽപ്പം അപരിചിതമായിരിക്കും. അപർണയെന്നോ അപ്പുവെന്നോ പറഞ്ഞാൽ സാന്ത്വനത്തിലെ പ്രിയകഥാപാത്രം ഉടനടി