ലൂസിഫറിലെ ആ സീൻ എടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ പൃഥിരാജിനെക്കുറിച്ചു തോന്നിയ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു സഹ…

പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്റെ ആദ്യ സംവിധാന ചിത്രമായ ലൂസിഫറിലെ രംഗങ്ങൾ തിയ്യറ്ററുകളിൽ ഓളമുണ്ടാക്കിയവയാണെന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം.സ്റ്റീഫൻ നെടുബുള്ളി നമുക്ക് ആർക്കും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു
Read More...