കോവൽ കൃഷി ആദായകരമായ കൃഷി.. കോവൽ കൃഷിയെക്കുറിച്ചറിയാം.!!

"കോവൽ കൃഷി ആദായകരമായ കൃഷി" നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചെടികൾ വളർത്തുവാൻ എല്ലാവര്ക്കും താല്പര്യമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ. എന്നിരുന്നാലും വളപ്രയോഗം

പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ എണ്ണയിലേക് ഇട്ടാൽ കാണു മാജിക് 👌👌

"പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ എണ്ണയിലേക് ഇട്ടാൽ കാണു മാജിക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു തിരക്ക് പിടിച്ച ഈ ജീവിതത്തിനിടയിൽ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാ പണികളും തീർക്കണം എന്ന

ഈ ചെടി ഏതാണെന്നറിയാമോ?? ഇങ്ങനെയൊരു ചെടി വീട്ടിലുള്ളവർ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം.!!

പണ്ടൊക്കെ തറവാട് വീടുകളുടെ മുറ്റത്തിനരികില്‍ അലങ്കാര സസ്യമായി വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു പനിക്കൂർക്ക അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞിക്കൂർക്ക.

ഏതു പച്ചമുളകും ഇടലി പാത്രത്തിൽ വച്ചു നോക്കൂ അപ്പോൾ കാണാം അത്ഭുതം 😱😱 പച്ചമുളക് ടിപ്സ്.!!

നമ്മുടെ ഈ ഒരു തിരക്ക് പിടിച്ച ഈ ജീവിതത്തിനിടയിൽ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാ പണികളും തീർക്കണം എന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും മിക്കവരും. ഇത്തരത്തിൽ പണികൾ എളുപ്പം

ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള ഗുണങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ.!!

ഉഷ്ണരാജ്യങ്ങളിൽ ഈർപ്പമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് കയ്യോന്നി. കഞ്ഞുണ്ണി, കരിയലാങ്കണ്ണി, കയ്യന്യം എന്നീ പേരുകളിലും

2 സെന്റിൽ ഒരു ലോ ബഡ്ജറ്റ് വീട്‌.. സാധാരണക്കാരൻറെ വീടെന്ന സ്വപ്നത്തിന് സാക്ഷാത്കാരം.!!

ഇന്ന് ഏതു ഭാഗത്തായി നോക്കിയാലും പല തരത്തിലുള്ള വീടുകളും അതുപോലെ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും കാണാം. കെട്ടിടം പണികൾ ഏതു നാട്ടിലായാലും എപ്പോഴും

ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തനോക്കൂ.. ആർക്കും അറിയാത്ത കിടിലൻ ടിപ്സ്.!!

"ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തനോക്കൂ.. ആർക്കും അറിയാത്ത കിടിലൻ ടിപ്" നമ്മുടെ ഈ ഒരു തിരക്ക് പിടിച്ച ഈ ജീവിതത്തിനിടയിൽ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാ പണികളും തീർക്കണം എന്ന

വഴുതന നിറയെ കായുണ്ടാകുവാനും രോഗകീടബാധകൾ തടയാനും ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ..

വഴുതനകൃഷിയെക്കുറിച്ചു പരിചയപ്പെട്ടാലോ? നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചെടികൾ വളർത്തുവാൻ എല്ലാവര്ക്കും താല്പര്യമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ. എന്നിരുന്നാലും

ഈശ്വരാ ഈ 12 അറിവുകൾ ഇത് വരെ ആരും പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ 😱😱 പെട്ടെന്ന് കണ്ടോളു. ഉപകാര പ്പെടും തീർച്ച 👌👌

നമ്മുടെ ഈ ഒരു തിരക്ക് പിടിച്ച ഈ ജീവിതത്തിനിടയിൽ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാ പണികളും തീർക്കണം എന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും മിക്കവരും. ഇത്തരത്തിൽ പണികൾ എളുപ്പം

പഴച്ചെടികൾ ഇത് പോലെ ചുവട്ടിൽ നിന്നും കായ്ക്കാൻ ഇങ്ങനെ പ്രൂണിങ്ങ് ചെയ്യൂ.!!

കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായും ശാസ്ത്രീയമായ രീതി അവലംബിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഫലവൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് നല്ല വിളവ് ലഭ്യമാക്കുവാൻ സാധിക്കും.