വെണ്ടയ്ക്ക ഈ രീതിയിൽ കഴിച്ചാൽ ഗുണങ്ങൾ നിരവധി…

വെണ്ടക്കയിൽ ; ദഹനത്തിന് സഹായകരമായ നാരുകൾ, ജീവകം എ, ജീവകം സി, ജീവകം കെ, തയാമിൻ, ജീവകം ബി6, ഫോളെറ്റ്, കാൽ‌സ്യം, മഗ്നീഷ്യം, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാസ്യം, മാംഗനീസ്, മാംസ്യം, റൈബോഫ്ലേവിൻ, നിയാസിൻ, ഇരുമ്പ്, സിങ്ക്, ചെമ്പ് എന്നീ ഘടങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

മാൽവേസീ സസ്യകുടുംബത്തിൽ ഉള്ളതും ലോകത്ത് മിക്കവാറും രാജ്യങ്ങളിൽ കൃഷിചെയ്യുന്നതും പച്ചക്കറി വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കായ് ഉണ്ടാകുന്നതുമായ ഒരു സസ്യമാണ് വെണ്ട. (ശാസ്ത്രീയനാമം: Abelmoschus esculentus).

ആംഗലേയത്തിൽ ഇത് Okra , Lady’s fingers തുടങ്ങിയ പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നു. ആഫ്രിക്ക ജന്മദേശമായ ഈ സസ്യം വരണ്ട കാലാവസ്ഥയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നു.

വെണ്ടയ്ക്ക തലേദിവസം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടുവെച്ച ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വെറുംവയറ്റിൽ എ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് അത്യുത്തമമാണ്. ടയബെറ്റിസ്‌ കുറയാൻ ഇത് സഹായകമാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.