സ്വർണ്ണം പൊള്ളുന്നു!! റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് സ്വർണ്ണ വില; മാർച്ചിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്വർണ്ണ നിരക്ക്… | Today Gold Rate In Kerala 14 March 2023

Today Gold Rate In Kerala 14 March 2023 : സർവകാല റെക്കോർഡിലേക്ക് ഗോൾഡ് റേറ്റ് ഉയരുകയാണ്. മാർച്ച് മാസത്തിൽ ചൂടിന് ഒപ്പം തന്നെ ഗോൾഡ് റേറ്റ് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാനാകുന്നത്. സ്വർണത്തിന് വില കുറഞ്ഞ ഒരു കാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം കണ്ടിരുന്നത് എങ്കിൽ കുതിച്ചുയർന്ന ഒരു മാസം ആണ് ഈ മാർച്ച്‌. ഗ്രാമിന് 70 രൂപയും, പവന് 560 രൂപയും ആണ് കൂടിയത്. സ്വർണം ആഭരണമായി കാണുന്നതിലും കൂടുതൽ നിക്ഷേപമായി കാണുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ലാഭകരമായി തോന്നുന്നത്.

കോയിനുകളായി വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതേസമയം ആഭരണങ്ങളായി വാങ്ങുമ്പോൾ പണിക്കൂലി കൂടി കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വിൽക്കുന്ന സമയത്തു വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പണിക്കൂലി മാത്രമല്ല മതിപ്പ് വിലയിലും കുറവ് വരുത്തിയിട്ടാണ് പഴയ സ്വർണം തിരിച്ചെടുക്കുന്നത്.

ഇന്നത്തെ ദിവസം വമ്പൻ മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. മാറ്റം ഏത് രീതിയിൽ ആയിരിക്കുമെന്നു നമുക്ക് വരും മണിക്കൂറുകളിൽ അറിയാം. ഇപ്പോഴാണോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്വർണം വാങ്ങേണ്ട സമയം എന്നുപോലും മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിലാണ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില നിലവാര പട്ടിക മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് ബുദ്ധിയാണോ!?

എന്നും സേവ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് സ്വർണം തന്നെ ആണ്. ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുടെ ഒരു മാസമാണ് കടന്നുപോയത്. ഈ ഒരു മാസത്തിൽ സ്വർണ്ണവില പലപ്പോഴായി കുറയുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. വളരെ വലിയ മാറ്റമൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ശരിക്കും ഞെട്ടിച്ചു. സ്വർണ്ണവില ഇനിയും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയോ അതോ കുത്തനെ കുറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉയരുകയോ ചെയ്യുമോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്നും.

Today Gold Rate In Kerala 14 March 2023 Malayalam
Today Gold Rate In Kerala 14 March 2023 Malayalam
Rate this post